specjalistyczne systemy informatyczne

Oprogramowanie od ręki

Zapoznaj się z naszą ofertą oprogramowania, w tym również i programów opensource. Do natychmiastowego wdrożenia.
Go to BPP

BPP

Bibliografia Publikacji Pracowników jest rozwijanym od kilkunastu lat systemem informatycznym, przeznaczonym do katalogowania informacji o publikacjach pracowników jednostek naukowych. Dostępny na licencji opensource.

Go to ZNKS

ZNKS

ZNKS jest systemem komputerowym wspomagającym zapisy na konferencje naukowe, od kilku lat z powodzeniem stosowanym do obsługi międzynarodowych konferencji naukowych.

Go to AMMS-PlanOp2XLS

AMMS-PlanOp2XLS

Program dla Windows wspomagający eksport danych oraz wydruki kart pre- i anestezjologicznych z systemu Asseco Medical Management Solutions. Dostępny na licencji opensource.

Go to PESEL2PBN

PESEL2PBN

Program dla Windows umozliwiający bezpieczne pobieranie numerów PBN ID na podstawie numerów PESEL. Dostępny na licencji opensource.

O firmie

Firma IPL Michał Pasternak zajmuje się tworzeniem wysokospecjalistycznego oprogramowania eksperckiego, działającego zarówno w przegądarce WWW jak i na desktopie.

Świadczymy komercyjne wsparcie oprogramowania otwartoźródłowego.

Tworzymy oprogramowanie na zamówienie.

Używane technologie:
zautomatyzowane testy jednostkowe i integracyjne (py.test, unittest, QUnit, Selenium),
Python 3,
PostgreSQL,
Ansible,
RabbitMQ,
redis, memcached,
Qt 5,
GitHub, AppVeyor, TravisCI,
HTML5 i JavaScript (npm, yarn, bower, grunt, jquery, ZURB Foundation, responsive layouts),
Linux, FreeBSD, macOS, Windows,
full-stack development.

  • Django, py.test, fabric, Twisted, tox, setuptools, pip

  • PL/pgsql, PL/Python, matviews, window functions

  • JQuery, bower, npm, yarn, Grunt, QUnit, Selenium

  • TravisCI, GitHub, AppVeyor i inne technologie

Wyślij e-mail. We speak English.